W celu wykonania operatu szacunkowego potrzebne są dokumenty/informacje:

  • Księga wieczysta (numer lub odpis)
  • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni