W celu wykonania operatu szacunkowego potrzebne są dokumenty/informacje:

  • Księga wieczysta (numer lub odpis)
  • Mapa geodezyjna
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Pozwolenie na budowę
  • Przeznaczenie nieruchomości
  • projekt techniczny budynku
  • Dziennik budowy