W celu wykonania operatu szacunkowego potrzebne są dokumenty/informacje:

  • Księga wieczysta (numer lub odpis)
  • Mapa geodezyjna
  • Wypis z rejestru gruntów
  • Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytkowania